Privacy - Glamourstudio

Fotograaf:
Ekko ten Cate
De Glamourstudio
Waddinxveen
0655341264
Ga naar de inhoud

Bescherming persoonsgegevens (Pravacy Reglement)
Reglement als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming


Artikel 1 Identiteit van de onderneming:
Fotografie Ekko ten Cate
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 29044092

Artikel 2 Contactgegevens:
E.S. ten Cate
Molenring 21
2741 MX  Waddinxveen.
Tel{ 0655341264
info@ekkotencate.nl  of  info@glamourstudio.nl

Artikel 3 Cookies
De cookies op deze website verzamelen geen persoonsgegevens, noch andere gegevens die tot personen te herleiden zijn en zijn alleen bedoeld om deze site correct weer te geven, aangepast aan het formaat van uw scherm
Deze website bevat geen content van derde partijen, zoals widgets, plug-ins of embedded content.

Artikel 4
Indien u toegang wenst tot het besloten gedeelte van deze website dan dient u het daartoe bestemde  aanvraagformulier op deze site in te vullen.
De door u ingevulde gegevens worden  opgeslagen in de database van de website. Indien u hiertegen bezwaar hebt, vul dan het formulier niet in.
De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk om zoveel mogelijk te controleren of u inderdaad de persoon bent waarvoor u zich uitgeeft, dit te bescherming van de modellen die op deze site staan.
Indien u op enig moment verwijdering van uw gegevens wenst, dan kunt u mij dit per e-mail melden en zal ik uw gegevens direct verwijderen. Dit houdt dan tevens in dat uw toegang geblokkeerd wordt.

Artikel 5
Voor klanten van mijn bedrijf geldt dat ik in mijn boekhoudprogramma alleen die gegevens opneem die ik nodig heb om aan de fiscale wetgeving te voldoen. Deze gegevens dien ik tenminste 7 jaar te bewaren.
Dit is een wettelijke eis.In de database van het boekhoudprogramma worden opgenomen:
Naam,  adres, postcode, woonplaats, BTW-categorie, betalingstermijn, eventuele korting, en indien noodzakelijk het BTW-nummer.
Na de periode van 7  jaar worden de gegevens verwijderd, tenzij binnen die periode de gegevens opnieuw gebruikt zijn Dan vangt de bewaartermijn van 7 jaar opnieuw aan.

Artikel 6
In opdracht gemaakte foto waarop personen herkenbaar staan afgebeeld worden niet gepubliceerd op de website en alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de facturering worden in het boekhoudprogramma opgeslagen.

Artikel 7.
Voor foto's gemaakt in de studio waarop personen herkenbaar staan afgebeeld wordt een contract gesloten.  De persoonsgegevens  in dit contract worden opgenomen in een database. Dit is noodzakelijk om snel de gegevens van het model te kunnen opzoeken voor betalingen zaols afgesproken in het contract of om voor speciale toestemmingen contact met het model te kunnen opnemen.
Zonder ondertekening vcan dit contract worden er geen foto's gemaakt.
Het model kan verwijdering van de gegevens verzoeken uit de database, maar het contract blijt dan onverminderd van toepassing.

Artikel 8
Geen van deze gegevens wordt aan derden verstrekt en blijven binnen het bedrijf. Er vindt ook geen bewerking van deze gegevens elders plaats.
De gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
Derden hebben geen inzage in de gegevens.
Er is geen personeel dat inzage in uw gegevens heeft.
Er vindt geen opslag in de cloud plaats.

Artikel 9.
De foto's worden opgeslagen op een NAS (schijvenstation)  Op dit moement is er geen externe toegang tot deze NAS

Artikel 10
U kunt te allen tijde opvragen welke gegevens er van u zijn opgeslagen. Tevens kunt u herstel, aanvulling of verwijdering van uw gegevens vragen.
Hieraan zal direct gevolg gegeven worden mits daarbij niet in strijd gehandeld wordt met andere wetten.

Artikel 11
Alle gegevens zijn beschermd opgeslagen.

Artikel 12

Artikel 13 Klachtrecht.
Klachten kunt u indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag.


Terug naar de inhoud